9 Mukhi Rudraksha Nine Mukhi Ruduraksha

3,999.00

  • Original, Real and Natural 9 Mukhi / Nine Face / 9 Face Rudraksha
  • Rudraksha Origin: Nepal
  • 9 Mukhi Nepali Rudraksha