2 Mukhi Rudraksha Two Mukhi Rudraksha

1,299.00

  • Original, Real and Natural 2 Mukhi / Two Face
  • Rudraksha Origin: Indonesia
  • Three Mukhi Nepali Rudraksha
  • Mantra :mantra “Do Mukhi Surya Chandra Ko Barne”
SKU: 1 Categories: , Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,